×
Tag

Cách viết JSON Feed API Blogger

ách viết JSON Feed API Blogger, lấy dữ liệu từ blogger bằng cách đọc nguồn cấp dữ liệu blog bằng JSON và JavaScript

Cách viết:
<script type="text/javascript">
  function mycallback(json) {
    for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
      for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
        if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
          var postUrl = json.feed.entry[i].link[j].href;
          break;
        }
      }
      var postTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
      var postSummary = json.feed.entry[i].summary.$t;
      var item = '<div class="wrapper"><h3><a href=' + postUrl + '>' + postTitle + '</h3></a><p>' + postSummary + '</p></div>';
      document.write(item);
    }
  }
</script>

Trong đó:
var postUrl = json.feed.entry[i].link[j].href;  code lấy link bài viết
var postTitle = json.feed.entry[i].title.$t;  đây là code để lấy tiêu đề bài viết.
var postSummary = json.feed.entry[i].summary.$t;  code để lấy một đoạn bài viết đầu tiên

var item = '<div class="wrapper"><h3><a href=' + postUrl + '>' + postTitle + '</h3></a><p>' + postSummary + '</p></div>';

Trong đoạn code trên phần bôi đen chính là phần html sẽ hiển thị trên web, và các thông số như: postUrl , postTitle, postSummary các bạn sẽ gọi từ trên xuống.

Sau khi bạn viết xong thì gọi đoạn script trên để hiển thị như sau:

<script src="https://www.domainname.com/feeds/posts/summary/-/Blogger?max-results=5&alt=json-in-script&callback=mycallback"></script>

Trong đó https://www.domainname.com là domain web của bạn, và Blogger  là lấy theo nhãn, bạn thay nhãn của bạn vô đó.

Mục đích của bài viết này là các bạn có thể dùng nó để code bài viết trên blogspot, code các tiện ích cho blog.

Một số code khác:

var postAuthor = json.feed.entry[i].author[0].name.$t; lấy tên bác giả blog

json.feed.id.$t lấy id blog

json.feed.updated.$t Cập nhật lần cuối

json.feed.category[] Danh sách label của blog

json.feed.category[i].term Lấy label thứ i

json.feed.category[0].term Lấy label đầu tiên

json.feed.openSearch$totalResults.$t Tổng số bài viết

json.feed.title.$t Tên blog của bạn

json.feed.entry[i].media$thumbnail.url Lấy link hình ảnh

Tìm kiếm

Mẹo tìm kiếm hiệu quả: gõ những từ chính ví dụ như... thịt kho trứng, vịt nấu chao, thịt kho tiêu...